MANIFEST

REALISTEN 2023

De toekomst is nu. Decennialang is de Nederlandse overheid naïef geweest en ontbrak het aan een goed onderbouwde toekomstvisie. De Nederlandse burger wordt nu opgezadeld met onnodig en veel te laat opgemerkte problemen uit het verleden waardoor de problemen van de toekomst niet kunnen worden voorkomen. De Nederlandse staat zit vast in een vicieuze cirkel die drastisch doorbroken moet worden. De burger moet een hele hoop, maar mag steeds minder. Het Nederlandse volk verdient beter. Dat is de realiteit.

 

Realisten neemt de werkelijkheid als uitgangspunt. Een term die op het eerste gezicht als 'normaal' zal worden beschouwd en toch is de realiteit wel degelijk anders. In dit kader moet het realisme worden gezien als een ideologische stroming. Nederland heeft geen behoefte aan nog meer rechtse of linkse partijen, maar aan een maatschappelijk politieke beweging die staat en gaat voor de waarheid.

 

Realisten heeft in de afgelopen decennia het verval van Nederland van dichtbij meegemaakt. De Nederlandse burger vroeg om het één, maar kreeg het ander. De Nederlandse identiteit is niet langer meer een feit, maar een mening. De burger staat niet langer centraal, maar aan de zijlijn. Dagelijks worden scheve daden recht gepraat en leugens als waarheid verspreid.

 

Het realistische verhaal is dat de boodschap voor de komende decennia geen fijne boodschap zal zijn. We zullen met z'n allen dit prachtige land, met een eeuwenlange geschiedenis weer, moreel gezien, moeten opbouwen. En wie bouwen wil heeft tijd, geld, energie, maar bovenal een goed fundament nodig. De politiek is er naar ons idee om de grote lijnen uit te zetten en de burgers invulling te kunnen laten geven aan de details. De politiek, de democratie, is het fundament dat u de ruimte moet geven om te bouwen. Dit is namelijk niet het land van de machthebbers. Dit is uw land.

 

Daarom staat Realisten voor een Nederland met een sterke eigen identiteit. Een land waarin we soeverein en zelfvoorzienend zijn. Waar transparantie, waarheid en echtheid voorop staan. Een land waarin we gezamenlijk, als Nederlander, de verantwoordelijkheid nemen om onze rechtsstaat en onze vrijheden te beschermen. Realisten staat voor een Nederland dat op komt voor haar normen en waarden, dat karakter toont, trots is op onze geschiedenis en waar beleid gevoerd wordt op basis van feiten in plaats van op emotie. Realisten pleit voor een Nederland dat niet zwicht voor intimidatie, uitsluiting en bedreiging. Een land waar betutteling tot het verleden behoort en waar collectieve vrijheid, individuele verantwoordelijkheid betekent. Realisten staat voor een Nederland dat kwetsbaar durft te zijn, omgaat met teleurstellingen, waar afspraken worden nagekomen, vertrouwen weer de norm wordt en waar angst een voorbode voor dapperheid betekent. Realisten wil een Nederland waar de Nederlander het voor het zeggen heeft en waar ambitie niet langer een scheldwoord is. Realisten doet niet aan wensdenken. Het gaat niet om wat wij willen, maar om wat Nederland nu en in de toekomst nodig heeft. Het gaat om realisme. Deze strijd verliezen is geen optie.

 

Wees dapper,

Wordt Realist!